Latex ile Türkçe kopyalanabilir UTF-8 PDF çıktısı

Latex belge üretirken Ubuntu üzerinde TexLive ve TexMaker kombinasyonunu kullanıyorum. Aşağıdaki komut ile UTF-8 kodlamayı rahat bir şekilde kullanıyordum.

   \usepackage[utf8]{inputenc}

Diğer şey normalken PDF çıktısından kopyala-yapıştır yapamaz hale geldiğimi gördüm.

Çözümü bulmakta oldukça zorlanınca benim gibi başkaları da bu uğurda deliye dönmesin diye bir yere not etmek istedim.

Latex belgelerde Türkçe UTF-8 kodlama kullanırken PDFLaTex ile elde edilen PDF dosyalarında, sadece şunu kullanırsanız kopyala-yapıştır sonrasında saçma karakterler göreceksiniz:

Birçok farklı çözüm önerisi var, geneli XeTeX veya LuaLatex kullanma önerilerinde bulunmuş. XeTeX’in önerilmesinin sebebi kullandığı ana yazı tipini değiştirmeye izin veriyor olması. Yine de siz bu çözüme pek kulak asmayın.

LaTeX için çözüm şurada: Vector fonts with UTF-8 support?

Çözümün işe yaramasının temel sebebi anladığım kadarıyla cm-super’den (Computer Modern = cm) türetilen Latin Modern yazı tipinin kullanılması.

Özetle, aşağıdaki Latex kodunu belgenizde kullanırsanız sorunu büyük ihtimalle çözecektir:

%PdfTeX ile ilgili UTF-8 ayari
%------------------------------------------------------
\usepackage{ifpdf}
\ifpdf  \input{glyphtounicode.tex}
   %%%\input{glyphtounicode-cmr.tex}
   \pdfgentounicode=1
\else %Place here the settings for other compilator
\fi


%------------------------------------------------------
\usepackage{cmap}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

\usepackage{lmodern}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Post Navigation